Nagrania

Informacje poufne 
Dostęp tylko dla uczestników Intensywnego Szkolenia TEAM CBT Warszawa 18-21 sierpnia 2022 r. Jeśli nie brałeś w nim udziału, nie masz uprawnień do ich przeglądania.
 

Aby uzyskać dostęp do nagrań proszę wpisz hasło: