FAQ – najczęściej zadawane pytania

Wszystkie warsztaty i wykłady na miejscu będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o uzyskanych godzinach dydaktycznych wydawane przez Fundację Simontonowski Instytut Zdrowia, godziny te będą liczyły się przy ubieganiu się o certyfikat Feeling Good Institute.

Informacja na temat certyfikatów wydawanych przez Feeling Good Institute (dalej “FGI”):

Certyfikaty wydawane przez FGI nie są wliczone w cenę naszego szkolenia, zaś uczestnik sam ubiega się o certyfikat w FGI.

Udział w szkoleniu uprawnia do 50% zniżki na certyfikat Level 1 FGI, więcej o Level 1 tutaj.

Aby uzyskać certyfikat Level 2 oprócz uzyskania godzin dydaktycznych należy również spełnić inne warunki określone przez FGI tutaj.

Certyfikat level 2 jest to koszt 200$ – nie jest objęty zniżką.

Więcej informacji o certyfikacji Feeling Good Institute tutaj.

Tak, umożliwimy zdalne uczestnictwo za pośrednictwem interaktywnej platformy Zoom. Jednak, zachęcamy wszystkich uczestników do osobistego uczestnictwa.